Over ons

Wijkzorg Advies is een onderdeel van Wijkzorg Academie, een maatschap van Milanda Koopman en Sanne van der Ent. Wij zijn een bureau voor organisatieadvies en projectmanagement gericht op de gezondheidszorg. Vanuit passie voor goede zorg leveren wij advies aan én bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van zorgaanbieders; de wijkzorg is daarbij onze specialiteit.

Naast ruime, relevante werkervaring hebben we beiden een stevige theoretische basis. Vanuit die basis in beleid, kwaliteit én wetenschap weten we onze inhoudelijke expertise te verbinden aan de dagelijkse praktijk.

U kunt dus rekenen op gedegen kennis, een projectmatige aanpak en ondersteuning op maat!

Milanda Koopman

Met een ruime bestuurservaring als manager binnen diverse zorgorganisaties (intra- en extramuraal) en als lid van het bestuur van de afdeling Maatschappij en Gezondheid van V&VN kan Milanda binnen organisaties helpen bij projecten gericht op het verbeteren van de gezondheid van mensen, het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg en het verlagen van de kosten. Deze zogenaamde “triple aim” gedachte kan zij ook inzetten op adviserende rollen dichtbij de uitvoerende zorg. Haar ervaring ligt vooral op het gebied van het coördineren, managen en organiseren van zorg. Daarnaast heeft zij de Master of Science Verplegingswetenschappen afgerond. Hierdoor is zij zeer goed in staat om kennis gebaseerd op onderzoek te verbinden aan de realiteit van de verpleegkundige praktijk. Haar specialisaties zijn het ‘classificatiesysteem Omaha System’ en ‘procesbegeleiding intercollegiale toetsing’.

Sanne van der Ent

Sanne heeft een zeer brede ervaring als directeur, projectmanager, trainer en zelfstandig (wijk)verpleegkundige. Daarnaast is zij, door V&VN, opgeleid tot procesbegeleider intercollegiale toetsing. Ze is gespecialiseerd in kwaliteitszorg, coachen van zorgverleners én leiderschap. Ze levert bijdragen aan het professionaliseringsproces van zorgaanbieders middels opstellen kwaliteitsbeleid en kennisoverdracht. Door de combinatie van bestuurlijke ervaring, projectwerkzaamheden en activiteiten binnen het primair proces is ze bij uitstek in staat te ondersteunen bij leren én verbeteren van kwaliteit.

Expertises

Omdat iedere organisatie en iedere professional uniek is hebben wij nooit dé oplossing voor een probleem op zak. Wat wij wel hebben is specifieke expertise op de volgende gebieden:

  • Procesbegeleiding intercollegiale consultatie
  • Kwaliteitszorg binnen de VVT-sector
  • Methodisch werken en het verpleegkundig proces
  • Verpleegkundig leiderschap
  • Wijkverpleegkundig indiceren
  • Thuiszorg
  • Nieuwbouwprojecten binnen (kleinschalige) intramurale zorg
  • OmahaSystem

Deze expertise zetten wij in om in samenwerking met de opdrachtgever effectieve en efficiënte maatwerkoplossingen te creëren.

Naast advies biedt Wijkzorg Advies ook trainingen en (bij)scholingen aan binnen de Wijkzorg Academie.

Samenwerkingspartners